یادداشت
دفاع مقدس
فرهنگ و ادب
اقتصادی

ضرب‌المثل گونه‌ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز در پس بعضی از آن‌ها نهفته است. بسیاری از این داستان‌ها از یاد رفته اند، و پیشینهٔ برخی از امثال بر بعضی از مردم روشن نیست؛ بااین‌حال، در سخن به‌کار می‌رود. شکل درست این واژه «مَثَل» است و ضرب در ابتدای آن اضافه است. […]

«ضرب المثل‌ها جملاتی کوتاه هستند با مفاهیمی بلند و عمیق. مفاهیمی که با توجه به گذشت زمان در کوره گداخته تبادل افکار و مراودات اجتماعی پدیدار شده و آبدیده می‌شوند و گاهی چنان موجز بیان مقصود می‌کنند که ساعتها سخن گفتن یا نوشتن را یا دامی چنین کاری نیست.   گاهی نشان دهنده «رامی» اند […]

آخرین اخبار
ورزشی