• لطفا کمی از زندگی نامه و تحصیلان خودتان برای بازدیدکنندگان سایت رودبار نیوز بفرمایید.

::معمولا شروع سخته ولی بهرجهت بایدازیک جایی آغازکرد احمدبابایی دوگاهه هستم دراول فروردین ۱۳۳۷دررودبارزیتون محله دوگاهه بدنیا امدم دوران دبستان رادرپایین بازاررودباردبستان جم ودبیرستان رادربالابازار شهر رودبار دبیرستان سیروس گذارندم برای ادامه تحصیل دررشته الکترونیک به اصفهان ودرمرکز آموزش شهید مهر رفتم بعدازاتمام تحصیل به تهران ودرشهرک قدس درمجتمع فنی رعد کار تدریس رشته الکترونیک را آغاز کردم و از همان جا بود که فعالیت های فرهنگی و هنری خود را آغاز کردم.

 • از کی شعر گفتن را شروع کردید؟ یعنی از چه زمانی متوجه شدید که می توانید شعر بسرایید؟

:: از زمان نوجوانی دردبستان جم مدیری داشتیم به نام اقای درشان یادش گرامی می گفت توخیلی خوب شعر دکلمه می کنی توآخر شاعرمیشی من درنوجوانی اشعارفردوسی را درزنگ سرود انموقع ها ما کلاس سرود داشتیم میخواندم وعصربه کتابخانه که الان خرابه ای  شده عصرها به کتابخانه می رفتیم واشعارشاعران را دکلمه می کردیم.

:: اولین شعری که درنوجوانی گفتم.

 بپا خیزای انسان ترایک روزدرپیش است

دران روزاست که فریادت بعرش آسمان پیجد

درآن روزاست که فریادت به گوش کس نخواهد خورد

میان یک وجب خاک خواهی خفت.

 • اشعار به گویش دیلمی رودباری را از چه زمانی شروع کردی؟

دیلم نامی سترگ درتاریخ وفرهنگ
::من همیشه دغدغه هویتم بود این که من ازچه قومی هستم.قطعا کوشش برای شناخت هویت نیازمند تحقیق و مطالعه تاریخ وفرهنگ آن قوم وملت است.درواقع آینده ما با گذشته ماگره خورده وبا دانستن گذشته ملی واقوام ویکی شدنشان مفهوم ایران متمدن رابهتردرک می کنیم.

وامادرموردگویش دیلمی که فرمودید, بایدعرض کنم که گویش زیرمجموعه یک زبان محسوب می شود, بنابراین گویش جدا از زبان نیست.

Rudbarnews-Ostadbabaee (5)

اگروقت شما اجازه می دهد بنده مطلبی درموردزبان دیلمی خدمت شما عرض کنم چون احساس می کنم که الان دیگر وقت آن رسیده که از زبانی که شعرگفتم کمی صحبت کنم.

ببینید فارسی که الان صحبت می کنیم که خیلی ها آن رافارسی نو می نامند از پارسی دری گرفته شده است.اگربخواهیم همان فارسی دری راملاک قراربدهیم وازنظرزبانشناسی مورد بررسی قرار بدهیم باید بگویم زبان دیلمی وفارسی هردواززبان رایج زمان کهن اشتقاق شده اند که هردو به زبان پهلوی برمی گردند .بنابراین دوزبان مستقل است. درزبان فارسی ودیلمی جدایی ها وتفاوت های زیاد می بینیم .

واما درمورد زبان: هرزبانی برای خودش واژه های مستقل دارد.دستور زبان وافعال مستقل دارد. زبان دیلمی زبانیمستقل ودرفعل درمضاف ومضاف اله ی اموصوف افعال مجزا ازفارسی دارد.

 • ضمن تشکروسپاس ازعزیزانی که بنده رامورد لطف ومرحمت قرارداده وازهمه آن عزیزان ممنون وارج می نهم به نظرات مخالف وموافق. اکثرا اشعارحقیررا زبان مردم زحمت کش وباصفای دیلمستان دانسته.بله عزیزان این زبان اصیل برامده اززبان قوم دیلم ازابتدای تاریخ تاکنون است.

فردوسی شاهنامه خود راازروایت ها ونقل وقول ها بهتربگویم ادبیات شفاهی که نسل اندرنسل وسینه به سینه نقل شده گردآوری کرد وباخلاقیت خاص خودش انها رابازآفرینی کرد.

یاجلوترسمعک عیار,وقتی متن داستانش رامی خوانی کاملا مشخص است که نقالی ونقالیها درکوچه وبازار هست وآن سنت شفاهی خود رانشان می دهد.

درآفرینش های ادبی ان اثاری ماندکاراست که اتکایشان همین ادبیات شفاهی یا بقولی فولکلور است .درواقع زبان آفریده مردم است.خواه ناخواه ادبیاتی که پرورده این زبان است ازآن تاثیر می پذیرد.

 • کتاب یا کتاب هایی هم که چاپ کره اید نام ببرید و معرفی بفرمایید.

:: کتاب منظومه عودل رحیمکه قدید که چاپ شده اشعارکوتاه دیلمستان که دردست تدوین است .مجمومه مقالات فرهنگی وهنری وادبی که درمطبوعات کشورچاپ شده که هنوز فرصت جمع آوری نداشتم وکتاب الکترونیک به زبان ساده که درسال ۸۹چاپ شده,درضمن سی دی دکلمه منظومه دیلمی با گویش رودبار هم با سه تارزنده یاد ذولفنون باصدای خودم هم منتشرشده است.

Rudbarnews-Ostadbabaee (2) Rudbarnews-Ostadbabaee (1)

 

 • درباره شعر با گویش رودباری چه سئوالی ممکن هست باقی مانده باشه؟و چه توضیحی هست که نفرموده باشید؟

::رودبارشهر رویاهای شیرین بنده است ودوگاهه روستای افسانه هایم ودیلمستان سرزمینم وهمیشه دوست داشتم درخاستگاه کوهستانیم باشم اما بقول شاملوغم نان اگر بگذارد.من زبان خودم را دیلمی می دانم وگویش رودباری را زیرمجموعه این زبان می دانم .

Rudbarnews-Ostadbabaee (4)

 • به کدامیک از شعرا علاقه مند هستید؟

::برای همه شاعراحترام فروان قایلم. فردوسی ومولانا  ازشاعران معاصرشاملو وفروغ.

 • نظرتون راجع به شعرای معاصر و شعر نو چیه؟

::البته امروزه هرکه را می بینی الحمداله دستی دارد دلنوشته ی نثری اماهستند شاعرانی که اشعارشان زیباست.

 • لطفاً اگر خاطره ایی در زمینه شعر و شعر گفتن دارید برای ما تعریف کنید؟

::شعرم سرتاسرخاطره است خاطررنج ودردوعشق ومهربانی مردم.خاطره ام رادراین شعرکوتاه رودباری(همراه با معادل فارسی) خلاصه کنم.

خورده که بام /بچه که بودم

زیبلونا/بادکنک

مه دست درااکیت باد/بادازدستم گرفت

برمسن بکوردوم که ای داد وبیداد/گریه کردم که ای دادوبیداد

مه سبزذیبلونا به بردباد/بادکنک سبزم را باد برد

صدابومه ازیه تا پیلا زه دار/صداازیک درخت کهنسال زیتون آمد

به ون امه ولکونا/ببین برگ های ما را

هما به برده بیلا وارسه باد/همه راباد بی اصل ونسب برده

هنی دواره سبزاوم بهارون/بازم سبز میشم بهاران

دونی اخع زمین. دلع ریشه دارم پسرجون/می دونی واسه این که من درزمین ریشه دارم

تورم زمین سرته پاسخت دبس/توهم پاهات راسفت ببند به زمینت

تامبره بادتراکولونه پس/تابادترانبره پشت کوه سیا

 • معمولاً هر چند وقت یکبار به زادگاه خود می روید؟
 • ::معمولا هروقت واجب باشه ووقت داشته باشم میام.
 • به سایت های رودبار سر می زنید؟کدام یک؟

 من سایت دیلمستان. رودبارنیوز. منجیل نیوز ووبلاک اقای لیاولی عزیز دوست نویسنده خوبم رامی بینم وسایت های کیلان راهم بعضی اوقات بازمیکنم.

Rudbarnews-Ostadbabaee (3)

 • دوست دارید در مراسم و مناسبت هایی که مرتبط با رودبار (درخود منطقه و یا خارج از آن) برگزار بشه شعر بخونید؟

بله هرجا که مراسمی باشد وجه رودبارخارج از رودبار بنده  باکمال میل میایم جند وقت وپیش دوستی دریک جمع شب شعری دعوت کردند دررشت بود بنده باعشق خودم رارساندم.

 • ضمن تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادی,سخن پایانی، پیشنهادی و یا انتقادی دارید، بفرمایید؟

 

::ازجناب آقای حبیبی این فرهیخه فرهنگی کمال تشکر و آرزوی پیروزی وبهروزی شادکامی رادارم. دوست شاعری دررشت به من گفت اشعار شما را درروبارنیوز بود گفتم تومگه رودبارنیوز سرمی زنی گفت یکی ازبهترین وب سایت های مجازی رودباراست .خدایار و نگهدار عزیزانی که هدفشان خدمت به مرزوبوم است.

درپایان ازمرد بزرگ دیلمستان آقای مهدی امیری نظری مردی که نام دیلمستان رابلند اوازه ویک تنه بارسنگین این درخت کهنسال رابدوش کشیده وافتخارآفرین همجنان بدوش میکشد.تشکر می کنم واهداف والای این بزرگ مرد رامی ستایم .

این خبر را به اشتراک بگذارید :