ردیف کاندیدا وضعیت در هیأت اجرایی شهرستان وضعیت در هیأت نظارت استان وضعیت پس از بررسی  در شورای نگهبان
نتیجه بررسی صلاحیت ها
۱ حسین آقاجانی

Rudbarnews-HosenAghajani

تأیید  تأیید  تأیید
۲ امید ابراهیمی

Rudbarnews-omidebrahimi

تأیید  عدم احراز  تأیید
۳ رضا اکبرزاده

Rudbarnews-Rezaakbarzadeh

تأیید  تأیید  تأیید
۴ امین بابایی

Rudbarnews-AminBabaee

تأیید  تأیید  تأیید
۵ جهانبخش جلوه

Rudbarnews-jahanbakhshjelveh1

تأیید  تأیید  تأیید
۶ منوچهر جمالی

Rudbarnews-manochehrjamali

تأیید  تأیید  تأیید
۷ عطاالله حکیمی

Rudbarnews-Ataollahhakimi

تأیید  تأیید  تأیید
۸ وحید حیدری کمررودی نقص مدارک  رد   رد   
۹ رضا رضایی زاده

Rudbarnews-rezarezaezadeh

تأیید   عدم احراز  تأیید
۱۰ آیت اله رضایی

Rudbarnews-Ayatollahrezaeenodehi

تأیید      تأیید  تأیید  انصراف
۱۱ یزدان سیرده

Rudbarnews-Yazdanseporde

تأیید  تأیید  تأیید
۱۲ عباس صفایی

Rudbarnews-abbassafaee

تأیید  تأیید  تأیید
۱۳ سلطانعلی صفری

Rudbarnews-Soltanalisafari

تأیید        رد    رد 
۱۴ محرمعلی ضیایی

Rudbarnews-moharramaliziaee

تأیید  تأیید  تأیید
۱۵ ایوب شعبان
تأیید   عدم احراز  
۱۶ فرامرز گلشنی

Rudbarnews-Faramarzgolshani2

تأیید            رد    رد
۱۷ مهرداد گودرزوندچگینی

Rudbarnews-mehrdadchegini

تأیید  تأیید  رد  رد
۱۸ صابر لطفی

Rudbarnews-saberlotfi

تأیید  تأیید  تأیید  تأیید
۱۹ صمد مرعشی

Rudbarnews-samadmarashi

تأیید             رد   رد  تأیید
۲۰ رضا منصوری

 

تأیید        رد  رد  رد
۲۱ یوسف موسی پور

Rudbarnews-yosefmosapor

تأیید        عدم احراز
 رد  رد
۲۲ محمد میرزایی

Rudbarnews-mohamammirzaee

تأیید  عدم احراز  تأیید  تأیید
۲۳ حسین مهریان تأیید  تأیید  تأیید  تأیید
۲۴ جلال نظری

Rudbarnews-jalalnazarialiabadi

تأیید  انصراف  
(Visited 4 times, 1 visits today)

این خبر را به اشتراک بگذارید :