تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۵

باید با کشف استعدادها و بکارگیری این همه استعداد و جذب حامیان مالی جانی دوباره به تیم های فوتبال استان بخشید   علیرضا جهانبخش بازیکن گیلانی تیم ملی فوتبال ایران و تیم نایمخن هلند نبود حامی ملی را عامل اصلی سقوط تیم های گیلانی به لیگ های پایین تر عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری صدا […]

باید با کشف استعدادها و بکارگیری این همه استعداد و جذب حامیان مالی جانی دوباره به تیم های فوتبال استان بخشید
 
علیرضا جهانبخش بازیکن گیلانی تیم ملی فوتبال ایران و تیم نایمخن هلند نبود حامی ملی را عامل اصلی سقوط تیم های گیلانی به لیگ های پایین تر عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما جهانبخش که به زادگاهش رودبار رفته بود امروز در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار این خبرگزاری گفت : سقوط تیم فوتبال شهرباران یا داماش به لیگ دسته دوم و سقوط تیم ملوان بندرانزلی  به لیگ دسته اول و نداشتن هیچ نماینده ای از گیلان در لیگ برتر با این همه استعداد یک امتیاز منفی برای استان محسوب می شود. 
نبود حامی ملی عامل اصلی سقوط تیم های گیلانی
وی با بیان اینکه فوتبالم را از تیم داماش گیلان آغاز کردم و به این باشگاه مدیون هستم افزود : باید با کشف استعدادها و بکارگیری این همه استعداد و جذب حامیان مالی جانی دوباره به تیم های فوتبال استان بخشید.
علیرضا جهانبخش گفت: بعد از بازی دوستانه به همراه تیم ملی فوتبال ایران به هلند برمی گردم تا درادامه رقابت های لیگ این کشور شرکت کنم.

نظرات شما
 1. مجتبی طالبی دارستانی ازرودبارزیتون گفت:

  ورزشکارا ن وپهلوانان ما بایدبه امیرالمومنین
  علی(ع)اقتداءکنند.وازعلی(ع)تاءسی جسته وایشان رابه عنوان الگوی وسرمشق خودوتمام انسانها قراردهند.
  *************************************
  گربرنفس خودامیری مردی
  گربردگران خورده نگیری مردی
  مردی نبودفتاده راپای زدن گردست فتاده ای بگیری مردی
  ************************************
  بزرگترین جهاد،جهاداکبرومبارزه بانفس سرکش است وتزکیه نفس میباشدکه بایدبدان توجه شود
  وورزشکاران مابایدباپرورش جسم وروح وصیقل دادن تن روح ونفس خود آماده کارهای بزرگ ورزشی باشندوباپیروی ازعلی(ع)به عنوان نمونه واسوه اخلاق نیک ورستگاری وپرهیزگاری خودرامهیاء وآماده سازندوهمانندپهلوان نامی ونام آوروپرآوازه ایران زمین پوریای ولی مقلدواقعی علی(ع) که باخودسازی وخویشتن شناسی وباعطوفت وجوانمردی باپیروی ازامیرالمومنین خودمصداق بارزمبارزه بانفس اماره شدودراین راه گام برداشت
  وباعمل کردن به نکات اخلاقی درست وباتشویق وترغیب قراردادن دیگران جهت پیشبرد اهداف عالیه ورزشکاران وورزش دوستان کوشیدوبرنفس خودپیروزگشت وعاقبت بخیرشد.
  فلذاازبرادرگرامی جناب آقای علیرضاجهانبخش ملی پوش کشورمان وازبازیکنان خوب وفعال
  وورزشکاروسخت کوش وپرتلاشمان اازدیاررودبارزیتون،بخاطرارائه مطالب دلسوزانه وکارشناسانه،وهمچنین مسوولین محترم سایت درفضای مجازی رودبارنیوزازصمیم قلب تشکر
  مینمائیم.النهایه ای همولایتیهای عزیزونورچشمم خسته ومونده نباشیدوخداقوت.انشاءالله صحیح وسالم تندرست باشید.

 2. مجتبی طالبی دارستانی ازرودبارزیتون گفت:

  باسلامی مجددبه محضرورزشکاران وورزش دوستان
  ومسئوولین محترم ودست اندرکاران معززسازمان ورزش، امیدواریم باکمک ومساعدت شماعزیزان وحمایت وپشتیبانی خداپسندانه آن سازمان وهیئت فوتبال باتوجه به داشتن استعدادهای درخشان وشایان ورزشی دررودبارکه دارای پتانسیل های قوی وهوش بالا هستندیک قطعه زمینی استاندارد.برای ورزشکاران مناطق محروم رودبارزیتون اختصاص وباتاءمین واعتبار بودجه وباردیف اعتباری همانندسایرشهرستانهای استان گیلان نظیرانزلی،لاهیجان،رشت،وغیرودرنظر تاجوانان فوتبالیست این شهرستان ازنظرروحی تقویت شده واحساس خلاءوکمبودنکنندوباعنایت بااینکه مردم این شهرومحلات وروستاهای آن تمکن مالی ندارندحمایت شوند چراکه ازدیربازاین شهرستان اعم ازرودبار،منجیل،لوشان،رستم آباد،توتکابن،بلوکات،گنجه،کلیشم،سندس،کلا” بخش رحمت آبادوعمارلوهمیشه ازقدیم الایام دارای فوتبالیستهای نامی وبرترونام آوروباتجربه امثال آقای شهریارشهابی لاکه،آقای بختیارباقری دارستانی،زنده یادپرویزروحی دارستانی،منوچهرعبداللهی دارستانی، و….وهمچنین والیبالیستهای ورزشکارباتکنیک مانندزنده یادآقای زرغام کلشتری که دروسط زمین ورزش والیبال رودبارجان به جان آفرین تسلم گفت وآقای شعبان بکیان دوگاهه،وزنده یادحاجعلی فرهمنددوگاهه،وایرج شهابی لاکه،شعبان قویدل وحسین قویدل دارستانی وسردارشهیدجلال طالبی دارستانی وزنده یادنبی پورخلسری که درزلزله سال۱۳۶۹درحوزه استحفاظی رودباربه لقاءالله پیوست.وشعبان نبی پورخلسری، وسیداعلاالدین هاشمی خلسری،ونادرپلنگ لوشانی آبشارزن ماهرومعروف وهادی جعفری پاستورچیره دست وقهار تیم والیبال لوشان رانام بردیادهمه آن ورزشکاران عزیزوگرامی بخیروخوشی بادولیکن جاداردبرای رضای خدازیرپروبال جوانان ورزشکاررودباری رابگیرندوآنان رایارویاوری نمابندویاریشان دهندتایک عمردعاگوی شماباشندخداهمه شمارابه صحت وسلامت بداردانشاءالله تعالی وجزای خیرعطابفرماید.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

فرهنگ و ادب