معرفی مختصر بخش رحمت‌آباد و بلوکات+نقشه

بخش رحمت‌آباد و بلوکات یکی از بخش‌های شهرستان رودبار در استان گیلان در شمال ایران است.

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش رحمت‌آباد و بلوکات شهرستان رودبار در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۷۷۱۹ نفر بوده است.

شهر توتکابن مرکز بخش رحمت آباد و این بخش درای ۳ دهستان به نام های بلوکات,دشتویل و رحمت آباد می باشد.

روستاهای دهستان بلوکات (رودبار)

بلوکات

آلوبن • انجیل بن • براگور • حلیمه جان • دلدیم بزرگ • دیلمده • رناسک بن • سرفریرود • شهر بیجار • شیخ علی توسه • کشالم • کندلات • کوکنه • گردپشته • گلزلرود • لیافو • موش بیجار • میانفریرود • میرزا گلبند • ایمن‌آباد • رودسرا • فرا رو

روستاهای دهستان دشتویل:

دشتویل

استخر گاه • پره • پسیندره • پشتهان بزرگ • پلنگ دره • تازه آباد • چاک پشتهان • چره • چلکاسر • بیجارپشته • حاجی ده • حاجی شیر کیا • خاصه کول • دره دشت • دشتویل • دفراز • پیرسرا • راجعون • رشی • سیدان • کلوس فروش • گنبک • لافندسرا • مخشر • چله بر • ولیجار • سیدان رود خانه

روستاهای دهستان رحمت‌آباد:

رحمت آباد

اسطلخ جان • انارکول • بیجارکی • پنج خاله • توتکابن • جازمکل • خرشک • دره محله • دولت آباد • دیورش • رودآباد • سلطانبر • سندس • شهران • شیرکوه • فتحکوه • فتلک • فیشم • کتله • کشکشان • کلایه • کیاباد • گاوخس • گورتیم • لیسن • نصفی • کیاآبادتخت

(Visited 79 times, 5 visits today)

این خبر را به اشتراک بگذارید :