به گزارش‌‌‌‌‌رودبارنیوز به نقل از خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، محمد مجتهد شبستری از جمله مدعیان روشنفکران دینی است که خود را جزء ناقدان ناصح معرفی میکند و به پیروی از برخی هرمنوتیستهای فلسفی، شرط مفهوم شدن یک کلام را بشری بودن آن میداند. بنابراین، قرآن کریم را کلام نبوی و محصول وحی میداند، نه خود وحی، و مدعی است اگر قرآن کلام خدا باشد، قابل فهم و تفسیر نخواهد بود!وی اخیراً در سخنانی، بار دیگر ادعایی خود را مطرح و ابراز علاقه کرده با مراجع حوزه علمیه مناظره داشته باشد. در همین راستا، آیتالله العظمی سبحانینیا، محمد محمدرضایی مدیر گروه فلسفه دین دانشگاه تهران را به عنوان نماینده خود معرفی کرده است، همچنین حججاسلام عبدالحسین خسروپناه، علیرضا قائمینیا، ابوالفضل ساجدی و محمدتقی سبحانی آمادگی خود را برای مناظره با مجتهد شبستری اعلام کردهاند.محمدرضایی تاکنون دو بار دیگر مجتهد شبستری را به مناظره دعوت کرده و برای مرتبه سوم و آخرین بار از شبستری دعوت به عمل آورد.متن نامه محمدرضایی بدین شرح است:حضور محترم جناب آقای دکتر محمد شبستری (دام عزه)با اهداء سلام و درخواست توفیق الهیاحتراماً بدین وسیله آخرین پیام و دعوت به مناظره را خدمت جناب عالی اعلام میدارم. در صورت پذیرش مناظره، این فرصت، مغتنم بود که مبانی فلسفی و کلامی قرائت جدیدتان از کتاب و سنت، مورد ارزیابی نقادانه قرار میگرفت، و از این طریق به نقایص احتمالی، آگاه و سپس به اصلاح و ترمیم آنها همت میگماشتید. شما که بر اساس دیدگاه هرمنوتیکی خود، هیچ قرائتی را از دین، قطعی الانطباق نمیدانید و معتقدید که هیچ کس نمیتواند بگوید قرائت من قطعی الانطباق با قرائت پیامبر و ائمه است، در عجبم که با این معیار شکاکانه، چگونه با قرائت مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم) از دین مخالفت میورزید و تنها قرائت خود را از دین انسانی و اخلاقی و سازگار با قرائت پیامبر و ائمه میدانید و از مسلمات تاریخ شیعه به زعم خود سخن به میان میآورید.و نیز جناب آقای دکتر شبستری، جنابعالی در انتهای پیام خود به آیهای از قرآن مجید تمسک کردهاید:إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ (هود:۸۸) من قصدى جز اصلاح [جامعه] تا آنجا که بتوانم ندارماین مناظره میتوانست تا حدی اصلاح مورد نظر شما را عملی سازد، زیرا در این قبیل مناظرهها، افکار، عقاید دو طرف مطرح و مخاطبین خود به قضاوت و گزینش میپردازند. علاوه بر آن جنابعالی از این آیه برداشت کردهاید که تنها راه اصلاح جامعه (که لغو نیست) مناظره با مراجع عظام تقلید است. لذا بقیه مناظرهها لغو است و شما هم که کار لغو به انجام نمیرسانید: آیا کمی تامل نمودهاید که این مدعای جنابعالی با مبنای هرمنوتیکی قرائت جدید شما از دین ناسازگار است، زیرا بر اساس آن مبنا، هیچ قرائتی را یقینی و قطعی الانطباق ندانسته و همه قرائتها را ظنی تلقی میکنید. حال چه شده است که به قطع از این آیه برداشت کردهاید که تنها راه اصلاح جامعه، که لغو نسیت، مناظره با مراجع است. از این رو پیشنهاد میشود جنابعالی، قبل از اصلاح جامعه، به اصلاح و سازواری افکار و عقاید خود بپردازید، یعنی نتایج را با مبنای اندیشه خود سازگار نماید.اینجانب به عنوان نماینده مرجع عالی قدر حضرت آیتالله العظمی سبحانی (دام عزه) اصرار شما را بر عدم مناظره درک نمیکنم. به هر حال، تقاضای مناظره از جانب شما و اصرار بر عدم مناظره نیز از جانب شما است.در پایان، ذکر دو نکته را شایسته میدانم:جناب عالی در بیانیه خود تحت عنوان چرا مراجع تقلید را به مناظره طلبیدم و چرا آنان نیامدند یکی از احتمالات نیامدن مراجع را چنین مطرح کردهاید:برای آقایان محترم (مراجع) معلوم نیست که من چه میگویم و مبناهای من چیست تا بتوانند درباره صحت و سقم استدلالهای من داوری کنند. در جواب آن به اجمال میگویم که برخی از مراجع از جمله حضرت استاد، آیتالله العظمی سبحانی در حوزه کلام جدید، هرموتیک، زبان دینی، تجربه دینی، پلورالیسم و قرائتهای مختلف از دین و … چهار جلد کتاب تحت عنوان مدخل مسایل جدید کلامی نگاشتهاند که در آنها این موضوعات مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از این رو، ادعای ناآگاهی و عدم اطلاع آقایان از مسایل جدید کلامی، ادعای بدون دلیل است.وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ (اسراء: ۳۶) و چیزى را که بدان علم ندارى دنبال مکن.جناب عالی در بیانیه دیگر خود تحت عنوان بار دیگر میگویم اسلام کلیسا ندارد (مورخ ۲۱/آذر/۱۳۹۵) مطرح کردهاید که آقایان مراجع هیچ گونه پاسخی به مقالات من از جمله مقاله چگونه مبانی کلامی و فقهی فرو ریخته است ندادهاند. لازم به توضیح است که به خبرگزاری مهر و دیگر خبرگزاریها مراجعه تا مشاهده نمایید که چگونه این مقاله توسط حضرت استاد، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و جواب مدعیات آن داده شده است.از این رو خواهشمندم که بیانات خود را واقع گرایانه و با تأمل و تأنی بیشتر مطرح نمایید.امید آن دارم که خداوند منان، توفیق فهم صحیح معارف حقه اسلامی را به همه ما عنایت فرمایید. والسلام.انتهای پیام/ک

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :