به گزارش‌‌‌‌‌رودبارنیوز به نقل از خبرگزاری فارس، مهرداد رایانی مخصوص در ارتباط با اجرای نمایشهایی از کشورهای اسپانیا، فرانسه، عراق، ترکیه، گرجستان، لهستان، هلند، سوئیس، بلغارستان، یونان، ژاپن و محصولی مشترک از ایران و هلند در این جشنواره خبر داد و گفت: بیش از ۲۵۰ اثر نمایشی، متقاضی حضور در جشنواره بودند که از بین آنها ۱۲ کشور با ۲۰ اثر به جشنواره امسال راه پیدا کردند.رایانی با بیان اینکه در این دوره شاهد افزایش چشمگیر آثار شرکتکننده در بخش بینالملل جشنواره تئاتر فجر بودهایم، از این موضوع بهعنوان اتفاقی بیسابقه در دورههای اخیر جشنواره یاد کرد و افزود تا به حال و در هیچ دورهای با حضور ۲۰ نمایش در بخش بینالملل مواجه نبودیم.این مدرس تئاتر درباره معیار انتخاب آثار بخش بینالملل توضیح داد: در انتخاب آثار این بخش، به دنبال نگاههایی هستیم که نخست، پاسخگوی هنرمندان باشند و بعد نیاز عمومی مخاطبان عام. به همین منظور، تنوع در شیوههای اجرایی آثار نمایشی مورد نظر ما بوده است.وی افزود: بیشتر نمایشهایی که از کشورهای دیگر برای اجرا در این دوره از جشنواره حضور پیدا میکنند، آثاری بیکلام هستند و عناصر بصری و به کار گرفتنِ تکنولوژی مورد توجه ما بوده است و همچنین شیوههای نوین در اجرا. این موارد تم اصلی ما در انتخاب آثار نمایشی بودهاند.این کارگردان تئاتر با بیان اینکه علم در حال پیشرفت است و تئاتر هم باید خودش را به روز کند، اضافه کرد: اساسا برای به روز ماندن و نیز همراه با جامعه جهانی حرکت کردن، نمایشهایی را که انتخاب کردهایم و یا کارگاههایی در این دوره پیشبینی شدهاند که رویکردهای نوین در آن موج میزند؛ البته چند نمایش نیز متناسب با ذایقه مخاطب عام و یا چند اجرا مبتنی بر شیوههای کلاسیک هم وجود دارد تا به علاقهمندان این حوزه هم توجه کرده باشیم.وی با اشاره به ضرورت بخش بینالملل جشنواره تئاتر فجر افزود: بسیاری از هنرمندان و دانشجویان در رشته تئاتر، امکان دیدن آثار بینالمللی برایشان فراهم نیست و جشنوارههایی از این دست، فرصت مناسبی را برایشان فراهم میآورد تا این خلا پر شود و به دیدن آثار منتخب کشورهای مختلف بنشینند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :