به گزارش‌‌‌‌‌رودبارنیوز به نقل از خبرگزاری فارس، مراسم اختتامیه «نشان شیرازه؛ دومین سالانه طراحی کتاب ایران» عصر امروز (جمعه دهم دی ماه) در  خانه هنرمندان ایران برگزار شد.اسامی آثار برگزیده و شایستگان تقدیر «دومین سالانه هنر طراحی کتاب ایران» به شرح زیر اعلام شده است:گروه پیکرۀ کتاب (طراحی کتاب به عنوان پیکرۀ واحد و یکپارچه)بخش کتاب‌های تصویری گروه سنی خردسال و کودکالف ـ اثر برگزیده :کتاب «خانه‌ام کجاست؟» از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانبا اهدای نشان شیرازه، دیپلم افتخار و جایزه نقدی)به آقای کوروش پارسانژاد به عنوان مدیر هنری،
به خانم شیده زوین به عنوان طراح گرافیک متن،

به آقای رضا دالوند به عنوان تصویرگر،دیپلم افتخار به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان ناشر، به خانم نورا حق­پرستب ـ اثر شایسته تقدیر:کتاب «اژدهای عینکی کله اره­ای» از شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبیبا اهدای لوح تقدیر و هدیه سالانه به خانم مریم یکتافر به عنوان تصویرگرکتاب «خو‌شمزه می‌خواهد» از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانبا اهدای لوح تقدیر و هدیه سالانه به خانم سمانه قاسمی به عنوان تصویرگربخش کتاب‌های مصور در گروه سنی نوجوانـ اثر شایسته تقدیر:کتاب «می‌ترسم یادت برود دوستم داشتی» از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اهدای لوح تقدیر و هدیه سالانهبه آقای علیرضا پورحنیفه به عنوان طراح گرافیکبخش کتاب‌های غیرتصویری در گروه سنی جوان و عمومیـ اثر برگزیده:کتاب «جوانی‌ها» از انتشارات بیدگل با اهدای نشان شیرازه، دیپلم افتخار و جایزه نقدیبه آقای سیاوش تصاعدیان به عنوان طراح جلد و گرافیک متن

و دیپلم افتخار و هدیه سالانه به نشر بیدگل به آقای عماد شاطریانبخش کتاب‌های علمی و آموزشی گروه سنی جوان و عمومیـ اثر برگزیده کتاب «عکس و دیدن عکس»، از انتشارات بیدگل با اهدای نشان شیرازه، دیپلم افتخار و جایزۀ نقدیبه آقای سیاوش تصاعدیان به عنوان مدیر هنری و طراح گرافیک

و دیپلم افتخار و هدیه سالانه به نشر بیدگل به آقای عماد شاطریانبخش کتاب‌های گنجینه گروه سنی جوان و عمومیـ اثر برگزیده:کتاب «شهر هرت »از انتشارات مثلث، با اهدای نشان شیرازه، دیپلم افتخار و جایزه نقدیبه آقای حبیب ایلون به عنوان طراح جلد و گرافیک متن

و دیپلم افتخار و هدیه سالانه به نشر مثلث به آقای نیما سلیمیبخش کتاب‌های نفیس گروه سنی جوان و عمومیـ آثار برگزیده :کتاب «قرآن بایسنغری» از انتشارات آستان قدس رضوی کتابخانه و موزه ملی ملک(با اهدای نشان شیرازه، دیپلم افتخار و جایزۀ نقدی )به آقای مجید فدائیان (مدیر هنری و عکاس)،
به خانم مرجان جلالی (طراح گرافیک جلد و متن)

و دیپلم افتخار و هدیه سالانه به موسسۀ چاپ و نشر آستان قدس رضوی به آقای مسعود فرزانهگروه اجزای کتاب الف ـ آثار برگزیدهدر بخش طراحی «موتیف‌های متن در همۀ گروه‌های سنی»کتاب قواعد خوردن: راهنمای غذای سالم، از نشر مثلث، با اهدای دیپلم افتخار و جایزۀ نقدیبه آقای حبیب ایلون به عنوان طراح موتیف‌های متنب ـ  در بخش «طراحی جلد در گروه سنی نوجوان»جلدهای سه‌گانۀ «مجموعه گنجینۀ حکیمی»، از انتشارات به نشر با اهدای دیپلم افتخار و جایزۀ نقدیبه آقای امیر مفتون به عنوان طراح و تصویرگرج ـ در بخش طراحی «یونی فرم جلد در گروه سنی جوان و عمومی»کتاب «مجموعۀ شعر امروز»، از انتشارات سورۀ مهر، با اهدای دیپلم افتخار و جایزۀ نقدیبه آقای محمود حسینی برای طراح یونی فرم جلد مجموعهد ـ در بخش «صفحه‌آرایی در گروه سنی جوان و عمومی»کتاب« امیرکبیر و ناصرالدین شاه»، از انتشارات کتاب رایزن، دیپلم افتخار و جایزۀ نقدیبه آقای علیرضا احمدی برای طراحی صفحات و صفحه‌‌آراییـ آثار شایسته تقدیرالف ـ در بخش «صفحه­آرایی گروه سنی جوان و عمومی»کتاب «فرهنگ‌نامۀ زنان ایران و جهان»، از انتشارات ارتباط نوین دیپلم افتخاربه آقای بهرام عفراوی برای صفحه‌آراییب ـ در بخش مدیریت هنری در همۀ بخش‌هادیپلم افتخار به آقای مجید زارع به عنوان مدیر هنریج ـ در بخش ناشران حامی کتاب‌آرایینشان شیرازه، دیپلم افتخار و جایزۀ نقدی به آقای رضا هاشمی‌نژاد، مدیر مسئول نشر افقبه دلیل تعداد چشمگیر آثار پذیرفته شده در این رویداد و به دلیل سرمایه­گذاری و ترویج کتاب­آرایی(به عنوان برترین ناشر)لوح تقدیر به آقای نیما سلیمی مدیر مسئول نشر مثلث به دلیل سرمایه­گذاری و ترویج کتاب­آرایی(به عنوان ناشر تقدیرشدۀ حامی کتاب‌آرایی)انتهای پیام/و

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :