ت

بوی ماه مهر

فصل مهر، فصل خواندن و نوشتن، فصل رویش جوانه های امید از راه رسید ، باز هم با پایان یافتن فصل تابستان، بوی مهر در شهرها و کوچه های روستاهای کشورمان پیچیده است.
بوی ماه مهر گاهی بوی حسرت میدهد برای کودکانی که به جای مدرسه رفتن، در چهار راه ها، دست فروشی میکنند و بوی شرمندگی میشود برای معلم هایی که حقوقشان کفاف گذران زندگی را نمیدهد . مهر، برای آنان که کشاورز، کارگرزاده و فقیرند دیگر پیام آور خوشی و شادی نیست بلکه غُرِش ارابه های فقر و نداریست بر دنده های نَحیف این قشر ندار
نمیدانم برای آن پدری که قرار است تمام دسترنج روزهای گرم تابستان را برای فرزندان دانش آموزَش، کیف و کفش و لباس مدرسه خریداری کند چه حسی را متصور شوم چون نیک میدانم که از اشکی که گوشه چشم کودکِ مدرسه ایش نَم میگیرد تمام کمر هِمَتش، به لرزه در می آید و هزار بار، زیر بارِ این نداری خُرد میشود
به راستی مگر اصل ۳۰ قانون اساسی تاکید بر آموزش و پرورش رایگان ندارد؟!
آیا این اصل قانون اساسی در حال حاضر برای همه دانش آموزان به طور یکسان و برابر اجرا میشود؟
آیا امکان بهره مندی از امکانات آموزشی، برای همه اقشار جامعه به طور یکسان فراهم شده است؟

مِهر فصل خشکیدن و زرد شدن نیست آغاز روییدن کتاب بر ساقه دستهاست
مهرتان پیروز و مِهروَرزیتان همیشگی باد.

سعید خوشدوز گنجه.

(Visited 1 times, 1 visits today)
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :