این عزاداری روز عاشورا حضور پر شور مردم و زنان روستای ناش جهت بردن دسته به دو تا از روستاها به نامهای نوده که یک امام زاده داری محل قرار دارد و همچنین محل اسطلخ کوه مرقد مطهر سید نسا یک امام زاده ای است که مردم ناش قبول دارد و مریض ها را شفا میداد که هر ساله روز تاسوعا و عاشورا همایش عاشورایی برگزار میشود

روستای ناش از جمله روستای توریستی است که بیش از ۲۵۰ خانوار در این محل زندگی میکنند و هر ساله مراسم سنتی در ماه محرم روز تاسوعا و عاشورا جمع میشوند و دسته سینه زنی وزنجیر زنی با پای پیاده به سمت روستای همجوار نوده و سمام پشت و اسطلخ کوه مرقد مطهرسید نسا یک امامزاده ای است که کم دیده شده بر مردم و مسئولین شهر ستان رودبار که واقعا مردم بر این عقیده اند این مرقد مطهر سید نسا مریضها را شفا میده و مردم اطراف روستا و مردم ناش خیلی قبول دارند جمع میشوند و به عزاداری تاسوعا و عاشورا می پردازند

 

(Visited 11 times, 1 visits today)

این خبر را به اشتراک بگذارید :