برنامه ویژه روزجهانی،کودک با حضور فرماندار محترم شهرستان ـ شهردار ورئیس شبکه بهداشت وکارشناسان بهداشت و فرمانده بسیج شهری،مدیران مدارس و  والدین اعضا و …..در مرکز رودبار با عنوان کودک و محیط زیست و میراث فرهنگی و اجرای برنامه های،تلفیقی این روزها با رویکرد،عاشورایی ـدر هفته ملی،کودک که به عنوان هر کودک نشانی خداست ـ نام گذاری شده ،اجراشد ـ اعضاء کودک با شاخه های گلی،که به صورت کاردستی کانونی،آماده شده بود به استقبال فرماندار و مسئولین رفته و از فرماندار هدیه دریافت کردند ـو در پایان برنامه که کاملا متنوع و زیبا توسط اعضا اجرا شد . مسئولین و کودکان و والدین آنها پیمان نامه ای مبنی بر حفظ محیط زیست امضا کرده و قول دادند که در نگهداری محیط زیست کوشا باشند

(Visited 5 times, 1 visits today)
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :