کسی بیمار اورژانسی یا همراهانش را برای رعایت نکردن مسائل بهداشتی سرزنش نمیکند بلکه اولویت اول در شرایط اورژانسی، خدمت رسانی فوری و لازم و حفظ و تقویت روحیه است.

آنچه در کرمانشاه می گذرد وضعیت اورژانسی مردم زلزله زده است که به کمک نیازمندند، بویژه مردم شریف شهرستان_رودبار که داغ و تجربه تلخ زلزله را در خاطرات خود بیاد دارند به اهمیت امدادرسانی در ساعات و روزهای اولیه واقفند.

دولت به معنای قوه اجرایی و همه ارکان نظام موظف به خدمات رسانی و امداد ونجات اند و کمکهای مردمی نیز تاثیر گزار است.

دراین شرایط، پرداختن به حاشیه ها در فضای مجازی اگر نتواند همت واراده ارگانهای خدمت رسان را تضعیف کند، قطعا تضعیف کننده روحیه همدلی خواهدبود.

نشر تصاویری از مجتمع های تخریب شده و انتساب آن به یک دولت ومقصر جلوه دادن آن یا اقدامات مشابه، یک موضوع نابهنگام و احتمالا غیرعالمانه است.

اهمیت نظارت فنی و رعایت اصول فنی و مهندسی در ساختمانها غیرقابل انکار است اما پرداختن بدون اطلاع تخصصی و بررسی میدانی نتیجه ای جز انحراف از موضوع اصلی نخواهد داشت.

ضرورت امروز برای مردم؛ همدردی، کمک، ایجاد روح تعاون ملی، همکاری و تسلا دادن به آسیب دیدگان است و البته بررسی مسائل فنی مهندسی توسط کارشناسان مربوطه ودر زمان مناسب خود اقدامی لازم است.

(Visited 4 times, 1 visits today)
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :