واقعیت های مدرنیته امروز(غربی عربی)

سید حسین فتاحی – کارشناس ارشد علوم سیاسی

در مقاله “واقعیت تا واقعیت” دریافتیم که ارتباطات عمومی به واسطه رسانه های فراگیر جهانی بر افکار عمومی نتیجه مستقیم دارد رهیافت این تفکر با گذر زمان نمود روشن تری پیدا کرد. جرقه بیداری اسلامی با ایده مدرنیزاسیون جامعه با چاشنی حذف روحانیت و اسلام در دوره مشروطه به مانند آتشی زیر خاکستر باعث بیداری اسلامی و انقلاب بزرگی شد که جهان اسلام برای وارادت این ایدئولوژی که نطفه ای ارزشمند بود به صف شدند ؛ همه دیدند که نظریه سکولارسازی مدرن با چراغ سبز آل سقوط در قالب وهابیت رشد، و داعش صفتانی ساخت که در رسانه های دنیا با توطئه اختلاف افکنی به وسیله ظاهرگرایان جدید بذری کاشته شد که امروزه این ایدئولوژی جز خود زنی نتیجه ای نداشته و به راستی که چرا اینگونه شد؟

جنگ افزار یا جنگ افکار؟

شاید از خود پرسیده باشیم که چرا دول منطقه یا فرا منطقه ای همواره در جهت موازنه قدرت سر در گریبان با تنش هایی هستند که خواه و ناخواه از اقتصاد و فرهنگ تا اجتماع و سیاست خود را به ریاضتی می اندازند که کشتار بی گناهان را بی گمان که کتمان کنند به نمایش ظهور میرسانند؟ علت این جنگ بی حیا چیست؟ آری جنگ افکار ؛ سیاست کلان بی خردان دنیا که در تب غرور و جنون قدرت و ثروت در حال سوختنند در عمل با شایسته سالاری عهد اخوت نبسته اند. افکار عمومی دنیا به جای فکر کردن به هستی جهان در آخور غرب غرقند. آری، با تصرف افکار ها همه در مهمانی جنگیم. چاره این درد چیست؟ اسلام ستیزان غرب و شرق که به ظاهر شعار دموکراسی، عدالت، برابری و برادری و آزادی را سر میدهند با آرمان شهر خواهان دنیا مبارزه و حتی تاب دیدن یک نامه نجات بخش به جوانان اروپا و غرب را ندارند.اصل عدالت غربی عربی به معنی کشتار جمعی مسلمانان میانمار ، عراق ، لبنان ، سوریه ، یمن و فلسطین گرفته تا بوسنی و سومالی است واقعیت ظهور تکنولوژی و زندگی مدرن غربی چیست؟ ابزار جنگ نوین در دوره صهیونیسم بین الملل جنگ ابزار نیست و سراسیمه این ادعای روشن رو سرلوحه واقعی قلمداد میکنیم و به راستی که به دنیای جنگ افکار خوش آمدید

شبکه های اشتباهی

آمیخته شدن تکنولوژی با فرهنگ غربی و ظهور نامیمون این مهمان ناخوانده و تضاد این جریان با ساختار سنتی کشورهای در حال توسعه کابوس انقلاب سرمایه داری را گویی به واقعیت غیر قابل انکار تبدیل کرده که فرار مغزها به خیال جامعه آرمانی که گاها با آنچه در واقعیت شعاری مطرح هست تمایز آشکار دارد تبلیغات گسترده منفی در جهان اسلام به مزه مزه کردن جدایی دین از سیاست خود بیانگر این مهم است که نباید محو زیبایی های تکنولوژی که در باطن جز ظلمتی آشکار نیست
عدالت خواهان در تلاشند که نظم نوین جهانی را به سمت صلح و آرامش رانده تا بلکه با زاییده شدن پسا تکنولوژی عصر جدیدی در دنیای ما ایجاد کنند. پیوند فقه سیاسی با تکنولوژی در عصر پادشاهی ماشین و ربات روشندلانی را خواهد زایید که بتوانیم ایدئولوژی انقلاب اسلامی را که سال هاست بذر آن توسط خمینی کبیر(ره) کاشته و امروز درختی تنومند شده را به دنیا صادر و ثابت کنیم که ما ایرانیان آرمان خواه همواره ظلم ستیز بوده و خواهیم بود و عالم بداند قیام مهدی موعود(عج) نزدیک است

(Visited 26 times, 1 visits today)
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :