رییس مرکز سلامت و خانواده وزارت بهداشت گفت: رشد جمعیت کشور در زمان حاضر به ۱٫۸ درصد و زیر نرخ جانشینی رسیده است که این موضوع تهدیدی جدی جمعیتی برای کشور است.

محمد اسماعیل مطلق روز یکشنبه در همایش ترویج تغذیه با شیر مادر در دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: برای حفظ سطح جانشینی جمعیت باید حداقل رشد جمعیت کشور ما ۲٫۱ درصد باشد اما اکنون با نرخ جمعیت ۱٫۸ درصد مواجه ایم که با ادامه این روند تا سال ۳۰ سال آینده رشد جمعیت کشور منفی می شود و کشور سالمندی خواهیم شد.

به گزارش ایرنا ، کارشناسان معنقدند یکی از شاخص های موالید میزان باروری کل است و آن به معنای تعداد فرزندانی است که با یک مادر جایگزین می شوند. اگر این تعداد فرزندانی که با یک مادر جایگزین می شوند معادل۱ / ۲ باشد تقریبا جمعیت ثابت می ماند یعنی رشد جمعیت صفر است و اگر کمتر باشد رشد جمعیت منفی است و اگر بیشتر باشد رشد جمعیت مثبت است.

** ۱۹۰ هزار سقط جنین در سال ۹۳

مطلق در بخش دیگری از سخنانش گفت: در سال ۹۳ یک میلیون و۷۳۰ هزار بارداری در کشور داشتیم که یک میلیون و ۵۴۰ هزار مورد آن به فرزندآوری منجر شد اما بقیه موارد – ۱۹۰ هزار مورد – با سقط جنین همراه بود.

رییس مرکز سلامت و خانواده وزارت بهداشت، اضافه کرد: با توجه به استانداردهای جهانی هر نوزادی که متولد می شود باید امید داشته باشد که ۸۵ سال عمر کن که در زمان حاضر نیز کشورهایی همچون ژاپن و کره به این استاندارد رسیده اند اما در کشور ما سن امید به زندگی در زنان ۷۴ و در مردان ۷۲٫۸ سال است.

این مقام مسوول در وزارت بهداشت ادامه داد: یکی از مهم ترین اقدامات برای افزایش سن امید به زندگی تغذیه انحصاری نوازدان با شیر مادر طی ۶ ماه بعد از تولد و ادامه آن تا دو سالگی به همراه غذای کمکی است.

مطلق گفت: بر اساس آمارهای موجود اکنون میزان مرگ و میر در کشور ۱۰ در هزار تولد زنده است که باید تا آخر برنامه ششم به هفت در هزار تولید زنده برسد که کار بسیار سختی است و بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی میزان مرگ و میر نوازدان تا سال ۲۰۳۰ باید به صفر برسد.

مطلق اضافه کرد: میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال نیز در کشور ما اکنون ۱۷٫۴ در هزار تولد زنده و برای کودکان زیر پنج سال ۱۵ درهزار تولد زنده است که باید تا سال ۲۰۳۰ این میزان نیز به صفر برسد.

رییس مرکز سلامت جمعیت خانواده و وزارت بهداشت اضافه کرد: شاخص مهم دیگر کاهش میزان مرگ مادران است که بر اساس آمار بهداشت جهانی این میزان در کشور ما ۲۳ در یکصد هزار تولد زنده است که ما این آمار را قبول نداریم.

وی در توضیح اظهاراتش گفت: آمار ملی ما نشان می دهد که میزان مرگ ومیر مادران در کشور ما ۱۹ در یکصد هزار تولد زنده است . همچنین برنامه ریزی ما به نحوی است که تا پایان برنامه ششم این شاخص به زیر ۱۵ در یکصد هزار تولد زنده برسد./ایرنا

(Visited 4 times, 1 visits today)

این خبر را به اشتراک بگذارید :