خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "احمد بابایی"

صوت و شعر عودل رحیمکه قدید به گویش دیلمی رودباری شعر دیلمی رودباری:

صوت و شعر عودل رحیمکه قدید به گویش دیلمی رودباری

  قطعاتی از کتاب عودل رحیمکه قدید منظومه دیلمی رودباری نوشته احمد بابائی دوگاهه ای سیا مشتی امون ای سیا مشتی امون   زحمت دنیا بکشی   سنگ اشکنی   قلیاو کوی   چروداری   کهنه کالوه ام...

گفتگو با احمد بابایی دوگاهه,شاعر دیلمی سرای شهرستان رودبار

گفتگو با احمد بابایی دوگاهه,شاعر دیلمی سرای شهرستان رودبار

لطفا کمی از زندگی نامه و تحصیلان خودتان برای بازدیدکنندگان سایت رودبار نیوز بفرمایید. ::معمولا شروع سخته ولی بهرجهت بایدازیک جایی آغازکرد احمدبابایی دوگاهه هستم دراول فروردین ۱۳۳۷دررودبارزیتون محله دوگاهه بدنیا...