نبود حامی ملی عامل اصلی سقوط تیم های گیلانی علیرضا جهانبخش در رودبار:

نبود حامی ملی عامل اصلی سقوط تیم های گیلانی

باید با کشف استعدادها و بکارگیری این همه استعداد و جذب حامیان مالی جانی دوباره به تیم های فوتبال استان بخشید   علیرضا جهانبخش بازیکن گیلانی تیم ملی فوتبال ایران و تیم نایمخن هلند نبود حامی ملی را عامل اصلی سقوط تیم...