گزارش تصویری؛ جشنواره سنتی مال شوران در کلیشم رودبار

گزارش تصویری؛ جشنواره سنتی مال شوران در کلیشم رودبار

گزارش تصویری؛ جشنواره سنتی مال شوران در کلیشم رودبار تصاویر از:آقای علی کاظمی رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان...